top of page

3D MODELING
BASIC COURSE

munkhjin-otgonbayar-002-00000.jpg

General introduction

 • 3D industry is growing day by day in the world in general and in Vietnam in particular. With applicability in many different industries such as architecture - interior, game design, advertising, film, education - training, medicine, military, entertainment ..v.v...

 • As a 3D artist, there are many ways to increase personal income such as working for a 3D company, outsourcing - making 3D products, selling 3D products, selling 3D designs, freelancers, designing youtube channels teaching 3D design, teaching at training centers, opening private classes, acting as a speaker for 3D talkshows ..v..v..

 • If you are passionate and want to get into this dynamic design industry but don't know where to start, then this is the course you are looking for.

 • The course lasts three months, giving you enough knowledge and skills to make a product with high complexity.

  • January : familiarize yourself with the tools through a variety of exercises ​with topics such as characters, environments, furniture, etc.

  • February : make a highly complex product.

  • March : choose a concept by yourself and the instructor will support until it is completed.

 • Class duration: 36 sessions, 3 hours/session.

 • After completing the registration, you will also be provided with a link to a detailed video tutorial of the course and a set of documents containing all the things you need, you can completely take the initiative to go ahead of the lecture.

 • Thank you for your interest. Hope you achieve your dream soon!

Thông tin chung

 • Ngành 3D đang ngày một phát triển trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Với tính ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề khác nhau như kiến trúc - nội thất, thiết kế game, quảng cáo, phim ảnh, giáo dục - đào tạo, y học, quân sự, giải trí ..v..v..

 • Với một 3D artist có rất nhiều cách để tăng nguồn thu nhập cá nhân như làm cho một công ty 3D, outsource - nhận làm các sản phẩm 3D , bán sản phẩm 3D, bán bản thiết kế 3D, freelancer, thiết kế kênh youtube hướng dẫn cách thiết kế 3D, đi dạy tại các trung tâm đào tạo, mở lớp riêng, làm diễn giả cho các talkshow 3D ..v..v..

 • Bạn đam mê và muốn tham gia vào ngành thiết kế đầy năng động này nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thì đây chính là khóa học mà bạn đang tìm kiếm.

 • Khóa học kéo dài ba tháng, cung cấp cho các bạn đầy đủ kiến thức, kỹ năng để làm ra một sản phẩm với độ phức tạp cao.

  • tháng 1 : làm quen các công cụ thông qua vô số các bài tập ​khác nhau với đủ các chủ đề như nhân vật, môi trường , đồ đạc ..v.v..

  • tháng 2 : làm một sản phẩm có độ phức tạp cao.

  • tháng 3 : tự chọn một concept và giảng viên sẽ hỗ trợ làm cho đến khi hoàn thiện.

 • Thời lượng học : 36 buổi, 3h/buổi.

 • Sau khi đăng ký học hoàn tất, bạn cũng sẽ được cung cấp link bộ video hướng dẫn chi tiết khóa học và bộ tài liệu chứa đầy đủ những thứ bạn cần, bạn hoàn toàn có thể chủ động đi trước bài giảng.

 • Cảm ơn bạn đã quan tâm. Chúc bạn sớm đạt được ước mơ của mình !

bottom of page