top of page

ZBRUSH BASIC
COURSE

07.jpg

General introduction

 • Zbrush is one of the sculpting software that uses digital technology. This is software used by many famous architects and artists.

 • Zbrush has very high applicability, in many different industries such as game design, jewelry models, toys, architectural - interior decorations..v.v..

 • If you're looking to learn about digital sculpting - specifically Zbrush software with a wide range of applications, then this is the course you're looking for.

 • In the course, you will be guided step-by-step to familiarize yourself with the Zbrush software through simple to advanced exercises. Until you are completely familiar with Zbrush software.

 • Through the course you will have the knowledge and skills to sculpt many different objects such as statues, figures, game characters, furniture, weapons, etc.

 • You will be fully supported by the instructor until the finished product is released.

 • You will be given a lot of materials about sculpting including videos, PDF files, 3D files, Zbrush files for study. These materials have been acquired by the Center from the top famous 3D artists in the world.

 • ZBRUSH BEGGINER course teaching OFFLINE/ONLINE.

 • With the form of learning OFFLINE (suitable for those who have no experience in 3D).​

 • Length of study: 4 months.

  • January : Mini exercises to familiarize yourself with the tool.

  • February : make a finished product with high complexity.

  • March : choose a concept and make 3D with the support of the instructor.

 • Once registration is complete, you will be provided with the anatomy kit mentioned above.

 • Tuition fees: Contact the center > Here <

 • Thank you for your interest. Good luck on your chosen path!

Giới thiệu chung

 • Zbrush là một trong những phần mềm điêu khắc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Đây là phần mềm được rất nhiều các kiến trúc sư và hoạ sĩ nổi tiếng sử dụng.

 • Zbrush có tính ứng dụng rất cao, trong nhiều ngành nghề khác nhau như thiết kế game, mẫu nữ trang, đồ chơi, đồ trang trí kiến trúc - nội thất..v..v..

 • Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ngành điêu khắc kỹ thuật số - cụ thể hơn là phần mềm Zbrush với vô vàn tính ứng dụng khác nhau, thì đây chính là khóa học mà bạn tìm kiếm.

 • Trong khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước một để làm quen với phần mềm Zbrush thông qua các bài tập từ đơn giản đến nâng cao. Đến khi bạn đã hoàn toàn làm quen với phần mềm Zbrush.

 • Qua khóa học bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng để sculpt được rất nhiều đối tượng khác nhau như tượng, figure, nhân vật game, đồ đạc, vũ khí ..v..v..

 • Bạn sẽ được giảng viên hỗ trợ tận tình đến khi ra được sản phẩm hoàn thiện.

 • Bạn sẽ được tặng rất nhiều tài liệu về sculpting bao gồm video, file PDF, file 3D , file Zbrush để nghiên cứu. Những tài liệu này đã được Trung Tâm mua lại từ các artist 3D nổi tiếng hàng đầu trên thế giới.

 • Khóa ZBRUSH BASIC dạy OFFLINE/ONLINE.

Với hình thức học OFFLINE ( phù hợp với những bạn chưa có kinh nghiệm về 3D ).

 • Thời lượng học : 4 tháng.

  • tháng 1 : Các bài tập mini để làm quen công cụ​.

  • tháng 2 : làm một sản phẩm hoàn chỉnh có độ phức tạp cao.

  • tháng 3 : tự chọn một concept và dựng 3D với sự hỗ trợ của giảng viên.

 • Sau khi đăng ký học hoàn tất, bạn sẽ được cung cấp bộ tài liệu về giải phẫu đã đề cập ở trên.

 • Học phí: Liên hệ trung tâm > Tại đây < 

 • Cảm ơn bạn đã quan tâm. Chúc bạn luôn thành công trên con đường mình đã chọn !

bottom of page